W obiektach szpitalnych z wymaganą sterylnością
Sensorowe-bezdotykowe otwieranie skrzydeł drzwiowych jezdnych
zapewnia w obiektach szpitalnych zwiększoną sterylność dla
przemieszczającej się obsługi szpitalnej jak również zwiększa
bezpieczeństwo dla przemieszczających się osób niepełnosprawnych.


SENSOR Elektronic, PL 95-200 Pabianice, Majdany 9/11/13 • sensor@hispeed.ch