W obiektach bankowych dla osób uprzywilejowanych
Zapewniona kontola wejścia w obiektach o wymaganym bezpieczeństwie,
umożliwiając wejście do pomieszczeń tylko osobą uprzywilejowanym.
Bezdotykowe autoryzowanie przemieszczających się osób.


SENSOR Elektronic, PL 95-200 Pabianice, Majdany 9/11/13 • sensor@hispeed.ch