W przejściach o podwyższonym komforcie i bezpieczeństwie osób
Zastosowanie Sensorów-Radarowych w przejściach o podwyższonym
komforcie i bezpieczeństwie, zwiększa funkcjonalność urządzeń
automatyki drzwiowej, swobodę poruszania, wzbudzając zaufanie
przemieszczających się osób.


SENSOR Elektronic, PL 95-200 Pabianice, Majdany 9/11/13 • sensor@hispeed.ch