Automatische Türsysteme
Oferta obejmuje drzwi przesuwne, teleskopowe, ³ukowe, rozwierne, sk³adane,
PPO¯ z funkcj¹ EXIT, ANTYPANIKA z funkcj¹ EXIT. Wymienione systemy
projektowane i produkowane s¹ wymiarowo (wed³ug potrzeb klienta)
Przeprowadzamy monta¿, uruchomienie, oraz konserwacjê w okresie
pogwarancyjnym. Zapewniamy pomoc techniczn¹ oraz opiekê nad produktem.


SENSOR Elektronic, PL 95-200 Pabianice, Majdany 9/11/13 • sensor@hispeed.ch
Schiebe-Brandschutztür mit Fluchtweg-FunktionFaltflügeltürFlügeltürantriebRundschiebetürSchiebetür 4-flüglig teleskopSchiebetür 1-flügligFluchtweg- und TransportwegöffnungSchiebetür 2-flüglig teleskopSchiebetür winkligSchiebetür 2-flüglig